کلیپ :: مجلۀ پربازدیدترین‌ها

دانلود سانسور نشده مستند خارج از دید قسمت یازهم خارج از دید منتشر شد (کلیک)

۲۰۰ مطلب با موضوع «رسانه :: کلیپ» ثبت شده است

دانلود رایگان مستند آقای نخست وزیر

دانلود رایگان مستند آقای نخست وزیر

دانلود رایگان مستند "آقای نخست وزیر"

پایانِ خون بارترین جنگ دنیا اعلام می‌شود؛ اما برای ایران که ثروت عظیمی زیرِ خاکش نهفته است، جنگ تمامی ندارد.

دانلود رایگان مستند پیشمرگان (7)

دانلود رایگان مستند پیشمرگان (7)

دانلود رایگان مستند پیشمرگان - قسمت هفتم

این مستند به خلاصه‌ای از تاریخ کردستان در زمان قاجار و پهلوی پرداخته و اشاره‌ای به مبارزات آن‌ها در اوایل پیروزی انقلاب دارد.

دانلود رایگان مستند پیشمرگان (6)

دانلود رایگان مستند پیشمرگان (6)

دانلود رایگان مستند پیشمرگان - قسمت ششم

این مستند به خلاصه‌ای از تاریخ کردستان در زمان قاجار و پهلوی پرداخته و اشاره‌ای به مبارزات آن‌ها در اوایل پیروزی انقلاب دارد.

دانلود رایگان مستند پیشمرگان (5)

دانلود رایگان مستند پیشمرگان (5)

دانلود رایگان مستند پیشمرگان - قسمت پنجم

این مستند به خلاصه‌ای از تاریخ کردستان در زمان قاجار و پهلوی پرداخته و اشاره‌ای به مبارزات آن‌ها در اوایل پیروزی انقلاب دارد.

دانلود رایگان مستند پیشمرگان (4)

دانلود رایگان مستند پیشمرگان (4)

دانلود رایگان مستند پیشمرگان - قسمت چهارم

این مستند به خلاصه‌ای از تاریخ کردستان در زمان قاجار و پهلوی پرداخته و اشاره‌ای به مبارزات آن‌ها در اوایل پیروزی انقلاب دارد.

دانلود رایگان مستند پیشمرگان (3)

دانلود رایگان مستند پیشمرگان (3)

دانلود رایگان مستند پیشمرگان - قسمت سوم

این مستند به خلاصه‌ای از تاریخ کردستان در زمان قاجار و پهلوی پرداخته و اشاره‌ای به مبارزات آن‌ها در اوایل پیروزی انقلاب دارد.

دانلود رایگان مستند پیشمرگان (2)

دانلود رایگان مستند پیشمرگان (2)

دانلود رایگان مستند پیشمرگان - قسمت دوم

این مستند به خلاصه‌ای از تاریخ کردستان در زمان قاجار و پهلوی پرداخته و اشاره‌ای به مبارزات آن‌ها در اوایل پیروزی انقلاب دارد.

دانلود رایگان مستند پیشمرگان (1)

دانلود رایگان مستند پیشمرگان (1)

دانلود رایگان مستند پیشمرگان - قسمت اوّل

این مستند به خلاصه‌ای از تاریخ کردستان در زمان قاجار و پهلوی پرداخته و اشاره‌ای به مبارزات آن‌ها در اوایل پیروزی انقلاب دارد.